نمایش دادن همه 14 نتیجه

Show sidebar
-6%
محلول ضدعفونی دست ویروکلیر 20 لیتری
بستن

محلول ضدعفونی دست ویروکلیر 20 لیتری

850,000 تومان 800,000 تومان
-6%
محلول ضدعفونی دست و سطوح ویروکلیر 20 لیتری
بستن

محلول ضدعفونی دست و سطوح ویروکلیر 20 لیتری

800,000 تومان 750,000 تومان
-5%
محلول ضدعفونی دست سپتاتک 20 لیتری
بستن

محلول ضدعفونی دست سپتاتک 20 لیتری

800,000 تومان 760,000 تومان
-8%
محلول ضدعفونی دست و سطوح ویروکلیر 4 لیتری
بستن

محلول ضدعفونی دست و سطوح ویروکلیر 4 لیتری

180,000 تومان 165,000 تومان
-4%
محلول ضدعفونی دست سپتاتک 3 لیتری
بستن

محلول ضدعفونی دست سپتاتک 3 لیتری (2عددی)

240,000 تومان 230,000 تومان

الکل طبی تقطیر خراسان 96 درصد

90,000 تومان 70,000 تومان
-16%
الکل طبی هامون
بستن

الکل طبی هامون 96 درصد

95,000 تومان 80,000 تومان
-6%
محلول ضدعفونی دست ویروکلیر 450 میلی لیتر
بستن

محلول ضدعفونی دست ویروکلیر 450 میلی لیتر

35,000 تومان 33,000 تومان
-6%
اسپری ضدعفونی دست ویروکلیر 250 میلی لیتر
بستن

اسپری ضدعفونی دست ویروکلیر 250 میلی لیتر

33,000 تومان 31,000 تومان
-7%
محلول ضدعفونی دست ویروکلیر 100 میلی لیتر
بستن

محلول ضدعفونی دست ویروکلیر 100 میلی لیتر

14,500 تومان 13,500 تومان
-6%
ژل ضدعفونی دست ویروکلیر 250 میلی لیتر
بستن

ژل ضدعفونی دست ویروکلیر 250 میلی لیتر

34,000 تومان 32,000 تومان
-7%
ژل ضدعفونی دست ویرو کلیر 100 میلی لیتر
بستن

ژل ضدعفونی دست ویرو کلیر 100 میلی لیتر

15,000 تومان 14,000 تومان

الکل 70 درصد تقطیر خراسان (1 لیتری)

محلول ضدعفونی دست 12 عددی (1000 میلی لیتر)